• 0 out of 5

  Dây nilon buộc bằng máy

  Dây buộc máy tự động
  Qui cách:
  1 cuồn 2kg
  1 thùng 12 cuồn

 • 0 out of 5

  Dây nilon DL

  • Chất liệu : PE- Dùng buộc bằng máy tự động trong công nghiệp

   – Màu sắc: Đỏ, vàng, trắng, lá, dương

   – Trọng lượng: 2kg/ cuồn

   – Quy cách : 12 cuồn/ thùng

 • 0 out of 5

  Dây nilon DLD

  • Dây Đài loan
  • Chất liệu : PE
  • Dùng buộc bằng máy tự động trong công nghiệp
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, trắng, lá, dương
  • Trọng lượng: 2kg/ cuồn
  • Quy cách : 12 cuồn/ thùng
 • 0 out of 5

  Dây nilon DLL

  • Dây Đài loan
  • Chất liệu : PE
  • Dùng buộc bằng máy tự động trong công nghiệp
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, trắng, lá, dương
  • Trọng lượng: 2kg/ cuồn
  • Quy cách : 12 cuồn/ thùng
 • 0 out of 5

  Dây nilon DLT

  • Dây Đài loan
  • Chất liệu : PE
  • Dùng buộc bằng máy tự động trong công nghiệp
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, trắng, lá, dương
  • Trọng lượng: 2kg/ cuồn
  • Quy cách : 12 cuồn/ thùng
 • 0 out of 5

  Dây nilon DLV

  • Dây Đài loan
  • Chất liệu : PE
  • Dùng buộc bằng máy tự động trong công nghiệp
  • Màu sắc: Đỏ, vàng, trắng, lá, dương
  • Trọng lượng: 2kg/ cuồn
  • Quy cách : 12 cuồn/ thùng